Dienstverlening

Dienstverlening

Om vele redenen lukt het mensen niet altijd om zelf goed voor hun eigen inkomsten en uitgaven te zorgen. Soms lukt dit niet voor langere tijd en soms gaat het om een veel beperktere periode waarin dit niet lukt. Ook de complexiteit van de problematiek kan erg verschillen en dit maakt dat maatwerk van belang is om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op ieders persoonlijke situatie. Als eenmansbedrijf kan Marijnen Zaken op Orde haar cliënten een persoonlijke aanpak garanderen doordat er 1 aanspreekpunt is, die volledig op de hoogte is van het hele dossier en de persoonlijke situatie. Marijnen Zaken op Orde werkt met een duidelijk stappenplan om snel tot een goed beheer van uw financiën te komen en het aanpakken van uw financiële problemen. Wij nemen uw gehele persoonlijke administratie van u over en spreken samen af wat u kunt besteden. Door gebruik te maken van handige en betrouwbare software heeft u zelf ook 24 uur per dag inzicht wat er met uw geld gebeurt.

Om de voortgang en vervanging te waarborgen zijn er diverse samenwerkingsverbanden aangegaan en ook zijn er diverse maatregelen getroffen ten behoeve van de kwaliteitswaarborgen conform de wettelijke eisen en richtlijnen van de rechtbanken.  

In geval van beschermingsbewind en / of curatele controleert de rechtbank de werkzaamheden die wij voor u verrichten doordat wij jaarlijks rekening & verantwoording afleggen over al uw inkomsten en uitgaven aan de kantonrechter. De rechtbank controleert dus jaarlijks of wij uw geld en goederen goed beheren. Zelf kunt u controle uitoefenen doordat u maandelijks inzicht krijgt via de bankafschriften of via onze computersysteem OnView.