Klachten

Klachten en Klachtenreglement

Het spreekt voor zich dat wij hopen dat er geen klachten zijn over onze dienstverlening. Desondanks kunnen er meningsverschillen zijn of bent u ergens toch niet tevreden over. Mocht u een klacht hebben of ergens ontevreden over zijn dan hopen wij dat u dit zo snel  mogelijk laat weten zodat wij met u kunnen overleggen hoe we dit in overleg met elkaar kunnen oplossen. 

 

Mocht dit overleg met u en uw eventuele begeleider niet leiden tot de gewenste oplossing dan kunt u via onderstaand formulier schriftelijk een klacht indienen. Op dat moment zal het klachtenreglement van Marijnen Zaken op Orde in werking treden. Onder Formulieren & Downloads kunt u het klachtenreglement vinden. De klacht zal dan worden voorgelegd aan een andere zelfstandig werkende bewindvoerder uit het bewindvoerdersnetwerk en deze zal een onderzoek naar uw klacht instellen en beide partijen horen.

 

Indien ook dit onverhoopt niet tot een oplossing leidt, kunt zich in geval van bewindvoering, wenden tot het kantongerecht waarbij de onder bewindstelling is uitgesproken.