Budgetbeheer

Budgetbeheer/inkomensbeheer

Er kunnen diverse oorzaken zijn waarom u voor kortere of langere tijd hulp nodig heeft bij het beheer van uw financiën. Dit kunnen hele praktische problemen zijn maar ook medische aandoeningen danwel verslaving- of sociale problemen kunnen hierbij een rol spelen.

Dit kan tot gevolg hebben dat uw inkomsten en uitgaven niet meer in evenwicht zijn, danwel dat er betalingsachterstanden ontstaan zijn, schulden of zelfs problematische schulden. Een dergelijke financiële problematische situatie kan veel onrust geven en een belemmering zijn om goed te kunnen functioneren op allerlei andere terreinen.

Budgetbeheer, ook wel inkomensbeheer genoemd, is gebaseerd op de vrijwillige keuze om hulp in te roepen op het gebied van uw financiële beheer. Hierbij speelt de rechtbank dus geen rol maar gaat u rechtstreeks een overeenkomst aan met Marijnen Zaken op Orde. Op basis van deze overeenkomst gaan wij voor uw financiën beheren waarbij inkomsten en uitgaven gaan lopen via een beheerrekening.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Kennismakingsgesprek om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen.
 • Verzamelen onderliggende stukken financiële situatie / inkomsten / uitgaven / schulden
 • Opstelling van de inkomsten en uitgaven en analyse van de financiële problemen.
 • Openen beheer- en leefgeldrekening
 • Overnemen van het beheer van uw financiën d.m.v. het omzetten van inkomsten en uitgaven naar de beheerrekening. Ook al uw zakelijke post zal worden doorgestuurd naar en afgehandeld door Marijnen Zaken op Orde.
 • Aanvragen van uitkeringen, minimaregelingen en toeslagen die u toekomen en eventuele kwijtscheldingen van bijv. gemeentelijke belastingen.
 • Waar nodig betalingsafspraken maken met schuldeisers en bij problematische schulden u begeleiden naar de schuldhulpverlening.
 • Indien van toepassing u begeleiden tijdens het schuldsaneringstraject, zodat uw kans op een schone lei zo groot mogelijk wordt.
 • In overleg wijzigen / aanvragen verzekeringen
 • Declaraties indienen bij verzekeringen
 • Waar mogelijk samen met u als cliënt uw zelfredzaamheid op het gebied van uw financiën vergroten.
 • Op verzoek belastingaangifte. De kosten hiervoor zitten niet in het standaard tarief.

Marijnen Zaken op Orde hanteert een zelfde tarief voor budgetbeheer als beschermingsbewind. Deze zijn gebaseerd op de door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOK) vastgestelde tarieven. Deze worden jaarlijks geïndexeerd door de rechtbank.