Nalatenschappen

Afwikkeling van een nalatenschap

Na een overlijden worden de naasten tijdens een verdrietige en lastige periode in hun leven, ook geconfronteerd met veel administratieve- en financiële verplichtingen.  Dit kan een zware belasting zijn voor de nabestaanden. Marijnen Zaken op Orde kan u in diverse vormen bijstaan in deze lastige periode door werkzaamheden uit handen te nemen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Bemiddeling / begeleiding bij de verdeling van de (in)boedel.
  • Hulp bij de afwikkeling van de nalatenschap door administratieve ondersteuning, hierbij kunt u denken aan het informeren van alle betrokken partijen over het overlijden, het afwikkelen van de privé administratie door het opzeggen van alle abonnementen, verzekeringen, stopzetting vaste lasten, innen van overlijdensrisicoverzekeringen, etc.
  • Middels notariële volmacht afwikkeling van de gehele nalatenschap uit naam van de erfgenamen – e.e.a. in samenwerking met een notaris.