Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Als iemand wegens omstandigheden tijdelijke of langdurig niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen (denk hierbij aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden), dan kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo’n maatregel alleen gaat over financiën dan is er sprake van beschermingsbewind.

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen, de bewindvoerder wordt zijn wettelijke vertegenwoordiger op financieel gebied. De rechtbank kent twee gronden voor beschermingsbewind, te weten een geestelijk en/of lichamelijke beperking dan wel op grond van problematische schulden. (meer informatie: www.rechtspraak.nl).

Vervolgens zal de rechtbank de aanvraag in behandeling nemen en komt er een zitting bij de rechtbank, waarbij de kantonrechter de betrokken waar het bewind voor is aangevraagd, graag zelf wil spreken om de noodzaak te toetsen. Mocht de kantonrechter het bewind uitspreken dan volgt er een beschikking waarin de bewindvoerder wordt benoemd. In de beschikking wordt ook vermeld of het gaat om een tijdelijk bewind of een bewind uitgesproken voor onbepaalde tijd. De duur zal nooit langer zijn dan noodzakelijk.

Lees meer >>