Kwaliteit

Kwaliteit

Om de kwaliteit van haar werk te waarborgen heeft Marijnen Zaken op Orde de volgende maatregelen getroffen.

BPBI

Marijnen Zaken op Orde is lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders, afgekort de BPBI. Door dit lidmaatschap wordt de kwaliteit van de dienstverlening van  Marijnen Zaken op Orde jaarlijks getoetst waarbij naast financiële toetsing van het bedrijf ook inhoudelijk de dossiers op kwaliteit worden getoetst. www.horus.nl

Landelijk Kwaliteitsbureau Rechtbanken
Vanaf 2016 worden alle beschermingsbewindvoerders jaarlijks getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau voor Curatele, Bewind en Mentorschap van de rechtbanken. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl. Pas na goedkeuring door dit Kwaliteitsbureau is een bewindvoerder weer voor een jaar benoembaar.

Bewindvoerdersnetwerk
Marijnen Zaken op Orde is lid van het Bewindvoerdersnetwerk, waarbij 9 kantoren zijn aangesloten die allemaal gekenmerkt worden door hun persoonlijke aanpak en goede communicatie met de cliënten. Door deze samenwerking is continuïteit bij ziekte of vakantie gewaarborgd. www.bewindvoerdersnetwerk.nl.

Klachten:
Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over uw bewindvoerder, dan is natuurlijk de eerste stap om met elkaar hierover in gesprek te gaan.  Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kent Marijnen Zaken op Orde een klachtenreglement. U vindt dit reglement op de website van het bewindvoerdersnetwerk. http://www.bewindvoerdersnetwerk.nl/index.php/klachtenreglement

Kennis
Om onze kennis van de snel wisselende wet- en regelgeving op peil te houden volgen wij jaarlijks diverse cursussen binnen ons vakgebied.